claudicatioklachten (etalagebenen)

Vermindering van de loopafstanden die veroorzaakt wordt door pijn in de kuiten, wordt dikwijls veroorzaakt door verminderde doorstroming van de bloedvaten in de benen. Deze klacht is goed te verhelpen door middel van een speciale looptraining aangevuld met verschillende oefenvormen. Fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij Claudicationet zijn hiervoor opgeleid.

Meer over Claudicatioklachten

ClaudicatioNet is een landelijk dekkend netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). ClaudicatioNet streeft naar transparante, doelmatige en hoogwaardige zorg voor deze patiënten. Hiervoor werkt ClaudicatioNet samen met diverse beroeps- en patiëntverenigingen.

ClaudicatioNet therapeuten bieden gesuperviseerde looptherapie aan patiënten met PAV en onderscheiden zich door het begeleiden van patiënten in het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. De kwaliteit van de behandeling wordt geborgd door een set aanvullende kwaliteitsvoorwaarden waaraan ClaudicatioNet therapeuten voldoen. Op deze manier is voor elke patiënt met PAV in Nederland de beste, conservatieve zorg beschikbaar.