Kinderfysiotherapie

Wat houdt het in? Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, gericht op baby’s, peuters en schoolgaande jeugd tot 18 jaar. Al deze leeftijdsgroepen vragen om een specifieke behandeling. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen gaat dit echter niet vanzelf. Dit kan diverse oorzaken hebben. Problemen met het verwerken van zintuiglijke prikkels, stoornissen in de waarneming. Niet goed functioneren van de gewrichten en spieren of het zenuwstelsel. Ook een tekort aan bewegen kan leiden tot een slechte motoriek. Wanneer u merkt, dat uw kind niet goed beweegt kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Heeft uw kind een afwijkend looppatroon?

Regelmatig volgen we cursussen om zo bij te blijven in ons vakgebied. Het is fijn om zo weer meer te weten te komen over recente ontwikkelingen. Zo is er ook weer een frisse kijk ontstaan wat betreft testen en behandelingen bij loopstoornissen.  

Het komt nogal eens voor, dat een kind een ander loopje heeft dan andere kinderen. Soms is dat te zien op het sportveld, maar ook tijdens de gym, of bij het buiten spelen. Je kan dan zo twijfelen wat je moet doen: je kind is kerngezond, maar toch? Waar moet je naar toe voor advies?

Wij kunnen een aantal testen uitvoeren en een opname maken van het lopen. Ook kunnen we advies geven wat betreft toeing-in of toeing-out. Sommige kinderen lopen met hun knieën naar binnen, sommigen op de tenen, weer anderen zwaaien naar buiten met de benen tijdens het rennen. Is dit de normale variatie van het looppatroon , of is dit afwijkend?

U kunt terecht bij de  kinderfysiotherapeut om op deze vraag een antwoord te krijgen en zo nodig te starten met een behandeling.

Niet op alle vragen kan een antwoord gegeven worden. Er wordt dan overlegd met de huisarts en mogelijk met de kinderorthopeed.

Meer over Kinderfysiotherapie

Welke signalen kan je herkennen? Signalen bij baby’s zijn o.a.: aangeboren afwijkingen, achterstand in de motorische ontwikkeling, voorkeurshouding, overstrekken, te weinig of te veel actief, veel huilen, asymmetrie en onrustig gedrag. (Veel van deze afwijkingen worden vaak geconstateerd op het consultatiebureau). Signalen bij het oudere kind zijn o.a.: motorisch onhandig, houterig bewegen, blijvende of terugkerende pijnklachten in het bewegingsapparaat, chronische aandoeningen zoals luchtwegproblemen, moeite met schrijven of moeite met reageren op prikkels uit de omgeving. 

Blessures: kinderen geven niet altijd op tijd aan wanneer ze bij het sporten ergens last van hebben. Tijdens de groei verandert er echter zo veel in het lijf van uw kind dat blessures makkelijk ontstaan, ook zonder een val of duidelijke oorzaak. Signalen: pijn, mank lopen, niet willen sporten, pijn bij uit bed komen, niet durven bewegen. 

Wat doen we?
Voordat de behandeling start vindt er eerst een intake en onderzoek plaats. Daarna wordt besproken wat er uit het onderzoek is gebleken en hoe we hier mee aan de slag kunnen gaan. Het behandelplan wordt vooraf met ouders en kind overlegd. Ouders spelen in de behandeling een belangrijke rol. Door bij de behandeling aanwezig te zijn, krijgen ze een goed beeld van de problematiek van het kind, weten ze welke dingen in het herstel belangrijk zijn en kunnen ze het kind beter stimuleren in het hervatten van hun activiteiten. 

Wanneer het nodig is zal er  met uw toestemming overlegd worden met een huisarts, kinderarts, revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, leerkracht of een onderwijs-ondersteunende instantie. De behandelingen zijn individueel. 

Specialisaties: 
– Premature (vroeggeboorten) en dysmature zuigelingen 

– Zuigelingen met een voorkeurshouding 

– Plagiocephalometrie. Dit is een methode om de afplatting van de schedel vast te kunnen stellen bij een baby. 

– Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand 

– Kinderen met blessures zoals kniepijn, hielpijn, schouderpijn, nekpijn, enzovoorts. 

– Kinderen met hoofdpijn 

– Kinderen met een afwijkende houding 

– Kinderen met schrijfproblemen 

– Kinderen met problemen in de zintuiglijke verwerking van prikkels (Sensorische Integratie) (bv. veel bewegingsprikkels opzoeken, gevoeligheid voor geluid, geur, kleding) 

– Kinderen met het syndroom van Down 

– Kinderen met plas- en poepproblemen 

– Kinderen met developmental coördination disorder (DCD) volgens de richtlijn DCD

Medisch onverklaarbare klachten:

Het kan gebeuren dat uw kind veel pijn heeft, ernstig vermoeid is of constant misselijk is en daardoor erg belemmerd wordt in het normale leven. Soms wordt er dan echter geen duidelijke oorzaak voor gevonden in het medische circuit. Of het kan zijn dat er wel iets gevonden wordt, maar dat dit totaal niet overeenkomt met de hoeveelheid klachten die uw kind heeft. Wat kan er dan nog gedaan worden?

Als de artsen alle medische problemen uitgesloten hebben, kunnen ze aangeven dat er sprake is van Functionele klachten of Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Dit betekent dat het brein te heftig reageert op (pijn)signalen uit het lijf en dit doorgeeft als ernstige pijn, vermoeidheid of misselijkheid. Dit zit niet tussen de oren, uw kind stelt zich niet aan, maar zijn/haar brein is dan eigenlijk te beschermend geworden.

De meest voorkomende functionele klachten bij kinderen zijn buikpijn en hoofdpijn maar ook vermoeidheid of onbegrepen pijn, duizeligheid, spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst komen voor.

Soms kan ook de relatie gelegd worden met stress en spanning. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk.

Door samen met de kinderfysiotherapeut (en zo nodig een psycholoog) een plan te maken en te kijken waar de overbescherming van het brein vandaan komt, kan het kind zijn dagelijkse activiteiten weer op gaan bouwen. Dit is een traject waarin het kind zelf de doelen stelt en bedenkt welke stappen haalbaar zijn voor hem of haar. Zo werkt het toe naar het weer doen van de dingen die hij of zij belangrijk vindt.

Onze kinderfysiotherapeuten kunnen er zijn om u en uw kind als gezin te begeleiden en te sturen in hoe we dat kunnen bereiken. Soms door middel van oefeningen, maar vooral ook door veel met jullie in gesprek te gaan.