Kinderfysiotherapie

Wat houdt het in? Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, gericht op baby’s, peuters en schoolgaande jeugd tot 18 jaar. Al deze leeftijdsgroepen vragen om een specifieke behandeling. Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen gaat dit echter niet vanzelf. Dit kan diverse oorzaken hebben. Problemen met het verwerken van zintuiglijke prikkels, stoornissen in de waarneming. Niet goed functioneren van de gewrichten en spieren of het zenuwstelsel. Ook een tekort aan bewegen kan leiden tot een slechte motoriek. Wanneer u merkt, dat uw kind niet goed beweegt kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Meer over Kinderfysiotherapie

Welke signalen kan je herkennen? Signalen bij baby’s zijn o.a.: aangeboren afwijkingen, achterstand in de motorische ontwikkeling, voorkeurshouding, overstrekken, te weinig of te veel actief, veel huilen, asymmetrie en onrustig gedrag. (Veel van deze afwijkingen worden vaak geconstateerd op het consultatiebureau). Signalen bij het oudere kind zijn o.a.: motorisch onhandig, houterig bewegen, blijvende of terugkerende pijnklachten in het bewegingsapparaat, chronische aandoeningen zoals luchtwegproblemen, moeite met schrijven of moeite met reageren op prikkels uit de omgeving. 

Blessures: kinderen geven niet altijd op tijd aan wanneer ze bij het sporten ergens last van hebben. Tijdens de groei verandert er echter zo veel in het lijf van uw kind dat blessures makkelijk ontstaan, ook zonder een val of duidelijke oorzaak. Signalen: pijn, mank lopen, niet willen sporten, pijn bij uit bed komen, niet durven bewegen. 

Wat doen we?
Voordat de behandeling start vindt er eerst een intake en onderzoek plaats. Daarna wordt besproken wat er uit het onderzoek is gebleken en hoe we hier mee aan de slag kunnen gaan. Het behandelplan wordt vooraf met ouders en kind overlegd. Ouders spelen in de behandeling een belangrijke rol. Door bij de behandeling aanwezig te zijn, krijgen ze een goed beeld van de problematiek van het kind, weten ze welke dingen in het herstel belangrijk zijn en kunnen ze het kind beter stimuleren in het hervatten van hun activiteiten. 

Wanneer het nodig is zal er  met uw toestemming overlegd worden met een huisarts, kinderarts, revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, leerkracht of een onderwijs-ondersteunende instantie. De behandelingen zijn individueel. 

Specialisaties: 
– Premature (vroeggeboorten) en dysmature zuigelingen 

– Zuigelingen met een voorkeurshouding 

– Plagiocephalometrie. Dit is een methode om de afplatting van de schedel vast te kunnen stellen bij een baby. 

– Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand 

– Kinderen met blessures zoals kniepijn, hielpijn, schouderpijn, nekpijn, enzovoorts. 

– Kinderen met hoofdpijn 

– Kinderen met een afwijkende houding 

– Kinderen met schrijfproblemen 

– Kinderen met problemen in de zintuiglijke verwerking van prikkels (Sensorische Integratie) (bv. veel bewegingsprikkels opzoeken, gevoeligheid voor geluid, geur, kleding) 

– Kinderen met het syndroom van Down 

– Kinderen met plas- en poepproblemen 

– Kinderen met developmental coördination disorder (DCD) volgens de richtlijn DCD