Vergoedingen fysiotherapie

Sinds een aantal jaren zit fysiotherapie niet meer volledig in het pakket van de basisverzekering. U dient zicht dus aanvullend te verzekeren voor fysiotherapie als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Fysiotherapie zit in bijna alle aanvullende pakketten van de verschillende zorgverzekeraars. Afhankelijk van het gekozen pakket krijgt u een aantal behandelingen vergoed, dit kan variëren van 4 tot onbeperkt, of er staat een maximaal bedrag dat u aan fysiotherapie kunt besteden.

Een aantal behandelingen worden nog wel vergoed vanuit het basis pakket. Dit betreft alle behandelingen aan kinderen onder de 18 jaar. En behandelingen die vallen onder de categorie “chronisch” worden vanaf de 21e behandeling vanuit het basispakket vergoed. De eerste 20 dient u zelf te betalen, of vanuit een aanvullende verzekering. De “chronische” klachten aan het bewegingsapparaat die in aanmerking komen voor een langdurige behandeling staan nauwkeurig beschreven in de zogenaamde “lijst Borst”.

Overeenkomsten met zorgverzekeraars

De Fysiotherapeut Pijnacker-Zuid heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten. Hebben wij wel een contract met de verzekeraar dan betekent dit voor u dat wij met de zorgverzekeraars een tarief hebben afgesproken en dat alle declaraties rechtstreeks met de zorgverzekeraar worden afgehandeld. Voor u geen rekening, geen voorschieten van betaling of andere administratieve rompslomp. Heeft u echter met uw zorgverzekeraar afgesproken zelf voor de betalingen te zorgen dan vindt de afrekening natuurlijk via u plaats.

Met een aantal verzekeraars hebben wij bewust geen overeenkomst gesloten vanwege de naar ons idee onredelijke eisen die zij hierin stellen. Mochten wij met uw zorgverzekeraar geen overeenkomst hebben, dan vragen wij u de behandeling direct te betalen. Wij hebben geen overeenkomst met Z&Z, Azivo en De Friesland.

Voor de zeldzame gevallen waarin er geen tarieven zijn vastgelegd hanteren wij een aparte prijslijst. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie en hebben wij geen afspraken met de verzekeraar hierover, dan hanteren wij de tarieven zoals die vermeld staan op de prijslijst. Uiteraard krijgt u dan van ons rekening.