Eerste afspraak

Om een fysiotherapeut te raadplegen heeft u geen verwijzing meer nodig van een arts. De fysiotherapeut is rechtstreeks toegankelijk.

Directe aanmelding, screening

Heeft u geen verwijzing dan trekken we ongeveer tien minuten voor u uit om eerst te beoordelen of u met uw klacht bij ons aan het juiste adres bent, de zogenaamde screening. In een gesprek beoordelen we of er een indicatie is voor fysiotherapeutische behandeling. Na dit gesprek bepalen wij wat de volgende stap wordt; er zijn vier mogelijkheden.

Kiezen we voor een behandeling dan gaan we over tot een fysiotherapeutisch onderzoek, zoals in de alinea “aanmelding na verwijzing”. Dit is in de meeste gevallen direct aansluitend op de screening.

Aanmelding na verwijzing

Maakt u een afspraak met ons nadat u door een arts naar ons verwezen bent dan plannen we voor u een half uur. Eerst is er een gesprek waarin u de klacht aan het bewegingsapparaat kan worden toegelicht. We proberen ook de oorzaak van het bewegingsprobleem te achterhalen. Daarna zal er een bewegingsonderzoek plaatsvinden om alles nog beter in kaart te brengen. Hierbij kan ook een analyse plaatsvinden van bewegingen in het dagelijks leven, werk of sport. U krijgt uitleg over de gevonden problemen en eventuele relaties en een behandelvoorstel, welke na overleg met u wordt gestart. In de meeste gevallen wordt er in de eerste sessie wel een begin gemaakt, maar de eerste volledige behandeling zal pas tijdens de vervolgafspraak plaatsvinden. Vervolg afspraken duren gewoonlijk maximaal een half uur. Er is echter ook de mogelijkheid om een dubbele afspraak te plannen om direct meer tijd te hebben voor het begin van de behandeling.

Het vervolg

In de daaropvolgende behandelingen wordt er telkens gekeken naar het resultaat. Aan de hand daarvan vindt er een eventuele bijstelling van de therapeutische aanpak plaats. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn of vinden wij het nodig dat er een specialist verdere diagnose stelt. Dan overleggen wij die mogelijkheden met u en uw huisarts. Waarna deze voor de nodige verwijzing zorgt.

De frequentie en de lengte van de behandelserie is afhanklijk van de bewegingsklacht, de oorzaak en uw algehele conditie. Wij streven altijd naar een optimaal resultaat in een zo laag mogelijk aantal behandelingen. Een belangrijke factor hierin is ook uw eigen inzet. Want naast de behandelingen in de praktijk, zijn dagelijkse oefeningen van belang om het herstel te ondersteunen.

Na afsluiting van een behandelserie sturen wij, indien u hierin toestemt een verslag naar uw huisarts.