Oedeemtherapie/
Manuele Lymfe Drainage Vodder (MLDV)

Wat is manuele lymfedrainage?
Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht zit in en rondom al onze cellen. Veel processen in ons lichaam verlopen via dit vocht, bijvoorbeeld het vervoer van hormonen, bacteriën en zenuwprikkels. Het is belangrijk dat dit vocht in een optimale conditie verkeert om zo een goede leefomgeving voor onze cellen te creëren. Hier speelt het lymfestelsel een belangrijke rol in. Lymfedrainage is een normaal proces, wat ontregelt kan raken door bijvoorbeeld ziekte, stress of een ongeval. In dit geval kan de therapeut de lymfedrainage manueel (met zijn handen) stimuleren.

Meer over Oedeemtherapie

De behandeling:
Manuele lymfedrainage is een massagevorm waarbij steeds zachte kringen op de lymfeklieren en lymfebanen gemaakt worden. Hierdoor kunnen zichtbare en onzichtbare ophopingen van vocht beter en sneller via het lymfestelsel afgevoerd worden. De massage kan ondersteund worden met lymfetaping , zwachtelen en oefentherapie. Hiernaast zal deze behandeling een positieve invloed hebben op de immuniteit en het stressniveau. De behandeling zal altijd beginnen met de basis, namelijk de lymfeklieren van de hals. Van daaruit zal in ongeveer 4 behandelingen naar het aangedane gebied gewerkt worden.

Welke klachten kan een oedeemtherapeut / MLDV therapeut o.a. behandelen?
       – Oedemen:
               – Lymfoedeem
               – Bepaalde vormen van veneus oedeem 
               – Lipoedeem
       – Zwellingen na een ongeval of operatie
       – Bloeduitstortingen
       – Migraine
       – Klachten die veroorzaakt worden of te maken hebben met stress:
               – Hoofdpijn
               – Slapeloosheid
               – Concentratieproblemen
               – Problemen met de stoelgang

Bronvermelding: www.mldv.nl