Jose in Grabouw, Zuid Afrika

Begin januari 2022 ben ik met een klein team naar Grabouw, in Zuid Afrika, gegaan. Ik heb daar in een kinderhuis samengewerkt met een ergotherapeute en een fysiotherapeute. Zij geven daar

therapie aan >50 kinderen met een enkelvoudige of meervoudige beperking.  Naast de therapie zorgen zij ook voor andere belangrijke zaken, zoals eten, drinken, slapen, groepsspel, ed.  Ze hebben dus eigenlijk veel te veel werk. Helaas is er geen geld om meer therapeuten aan te stellen. Wel zijn er momenteel een aantal jongeren uit de omgeving, die met een klein salaris in dit kinderhuis helpen. Zij ondersteunen ook de therapeuten.

Ik heb in deze 3 weken de kinderen mogen leren kennen, een aantal van hen therapeutisch begeleid en behandelplannen voor hen opgesteld. Ook heb ik de 2 jongeren gecoacht in het behandelen van deze kinderen. Ze kunnen nu d.m.v. deze behandelplannen aan de slag om de kinderen in hun motorische ontwikkeling verder te stimuleren. Vanuit Nederland hadden we een crowdfunding opgezet. Hierdoor konden we veel materialen aanschaffen en daar gebruiken. Leuk om zo ook te zien, dat de materialen goed gebruikt worden. Mooi om ook zo een tijdje te mogen optrekken met collega’s in het buitenland. Een ervaring die naar meer smaakt!

In die tijd had ik ook contact met een missiehuis (Lighthousemission). Zij vroegen, of ik mijn expertise kon inzetten voor de kwetsbare kinderen in de community in Grabouw. Zij geven dagonderwijs aan kinderen, die anders niet naar school kunnen gaan, vooral aan kinderen met een beperking. Zij wilden graag weten, hoe ze deze kinderen  in hun motorische ontwikkeling konden stimuleren. Ik ben daar een aantal dagdelen geweest en heb de kinderen, soms samen met begeleiders behandeld. Lisa, van Lighthousemission, heeft behandelingen gefilmd en gefotografeerd. Zij kan de behandelingen voor een aantal kinderen dagelijks voortzetten, ook nu ik weer in Nederland ben. Zij stuurt me regelmatig filmpjes over hoe het gaat met de kinderen. Ook als er vragen zijn, stuurt ze die. Zo houden we contact met elkaar.

Daarnaast heb ik samen met haar een pleegmoeder in de community bezocht, die vijf kinderen met een beperking in haar huis heeft opgenomen voor dag en nacht. Zij heeft dringend fysieke en financiële hulp nodig om deze kinderen te kunnen blijven helpen. Ook is er training nodig, hoe deze kinderen te stimuleren in hun psycho-motorische ontwikkeling. Ik zou zeker wat betreft de motoriek daar een steentje aan willen bijdragen.

Op dit moment hebben Lisa en ik een plan, om verzorgers en kinderen een training van een week aan te bieden bij de dagopvang van Lighthousemission. Zij krijgen dan volledige zorg en eten tijdens die dagen, naast dat er lessen gegeven zullen worden in verzorging, hygiëne, voeding, spelontwikkeling en motorische ontwikkeling. Er zal een behandelplan gemaakt worden waarmee de verzorgers thuis aan de slag kunnen met hun kind. Na 3 weken zal er een follow up zijn van 2 dagen. We hopen dit plan volgend jaar te realiseren.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het geven van een financiële bijdrage hieraan neem dan contact op met jose@defysiotherapeutpz.nl