screenshot screenshot screenshot

 Floralaan 4                         tel. 015- 3807831  2643 HC   Pijnacker            info@defysiotherapeutpz.nl

Samenwerking

Een groot voordeel van meerdere praktijken onder één dak is de lage drempel voor overleg. Artsen en fysiotherapeuten zien elkaar dagelijks en kunnen indien nodig overleggen over uw bewegingsprobleem. In sommige gevallen komt het zelfs voor dat er gezamenlijk naar gekeken wordt. Dit alles natuurlijk alleen wanneer u het daar mee eens bent.

Ook werken wij nauw samen met alle wijkverpleegkundigen.