screenshot screenshot screenshot screenshot

 Floralaan 4                         tel. 015- 3807831  2643 HC   Pijnacker            info@defysiotherapeutpz.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, gericht op baby's, peuters en schoolgaande jeugd tot 16 jaar. Al deze leeftijdsgroepen vragen om een specifieke behandeling.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen gaat dit echter niet vanzelf. Dit kan diverse oorzaken hebben. Problemen met het verwerken van zintuiglijke prikkels, stoornissen in de waarneming. Niet goed functioneren van de gewrichten en spieren of het zenuwstelsel. Ook een tekort aan bewegen kan leiden tot een slechte motoriek. Wanneer u merkt, dat uw kind niet goed beweegt kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut.

Signalen bij baby's zijn o.a.: aangeboren afwijkingen, achterstand in de motorische ontwikkeling voorkeurshouding, overstrekken, te weinig of te veel actief, veel huilen, asymmetrie en onrustig gedrag. (Veel van deze afwijkingen worden vaak geconstateerd op het consultatie bureau).

Signalen bij het oudere kind zijn o.a.: motorisch onhandig, houterig bewegen, blijvende of terugkerende pijnklachten in het bewegingsapparaat, chronische aandoeningen zoals luchtwegproblemen, moeite met schrijven of moeite met reageren op prikkels uit de omgeving.

Voordat de behandeling start vindt er eerst een intake, en onderzoek plaats. Het behandelplan wordt vooraf met de ouders besproken. Ouders spelen in de behandeling een belangrijke rol. Door bij de behandeling aanwezig te zijn, krijgen ze een goed beeld van de problematiek van het kind en kunnen ze het kind beter begeleiden in het dagelijks functioneren. Wanneer het nodig is zal er overlegd worden met een kinderarts, revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, leerkracht of een onderwijs-ondersteunende instantie.

De behandelingen zijn individueel en ook kinderen/ouders uit Nootdorp en Delfgauw weten ons te vinden.

Specialisaties :

- Zuigelingen met een voorkeurshouding of jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand
- Plagiocephalometrie. Dit is een methode om de vorm van de schedel vast te kunnen stellen bij een baby met een asymmetrisch hoofdje
- Kinderen met schrijfproblemen
- Kinderen met problemen in de zintuiglijke verwerking van prikkels (SI)
- Kinderen met het syndroom van Down
- Kinderen met plas- en poepproblemen
- Kinderen met developmental coördination disorder (DCD) volgens de richtlijn DCD