screenshot screenshot screenshot

 Floralaan 4                         tel. 015- 3807831  2643 HC   Pijnacker            info@defysiotherapeutpz.nl

Hoe Kijken Wij

Pijn of moeite met bewegen is de meeste gehoorde klacht bij de fysiotherapeut. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van een trauma, een operatie, "overbelasting" of sluipend beginnen.

Oorzaak
Bij een trauma of na een operatie zijn oorzaak en gevolg vaak makkelijk in kaart te brengen. In de andere twee gevallen is het vaak moeilijker om te achterhalen waarom het lichaam protesteert of niet goed meer functioneert.

Het kan zijn dat door een verkeerde uitvoering van een beweging het bewegingsverloop in een gewricht verandert. Het gevolg daarvan is dat men op een andere manier pezen, banden en spieren gaat belasten. Dit kan dan op den duur weer leiden tot bewegingsklachten. Het heeft dan geen zin om alleen de pijnlijke spier of pees te gaan behandelen met een apparaat of massage of zomaar te gaan spierversterken met fitness. In alle gevallen dient "het waarom" achterhaald en behandeld te worden. Alleen het aanpakken van de oorzaak kan leiden tot blijvende verbetering van de klacht.

Aanpak
In veel gevallen ligt de oorzaak van een bewegingsbeperking in een gewricht. Het opheffen van de beperking zal de verbetering in gang zetten. Ligt de oorzaak van het probleem in de manier van bewegen, of de inrichting van de werkplek, dan kan er met behulp van bewegingsadviezen gewerkt worden aan verbetering. Ook adviezen ten aanzien van de werkplek zijn heel gebruikelijk.

Behandeling
In de meeste gevallen zullen de behandelingen voor een groot deel bestaan uit mobilisatietechnieken om een slecht functionerend gewricht weer in beweging te brengen. Daarnaast bevat de behandeling een grote dosis oefentherapie en training. Massage en de toepassing van een apparaat vindt alleen dan plaats wanneer het herstel van een spier, band of pees extra ondersteuning nodig heeft.

Mobilisatie technieken
Met onze mobilisatie technieken proberen we de bewegingen direct in het gewricht te beïnvloeden, waarbij wij alle bewegingsfacetten aangrijpen. Manueeltherapeuten kunnen kiezen voor een manipulatietechniek en een aantal fysiotherapeuten heeft ervoor gekozen om te mobiliseren met behulp van de zogenaamde Dam-methode. DAM staat voor Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatietechnieken, waarbij drie dimensionaal de mogelijke bewegingsrichtingen aangeeft, Arthrokinematisch staat voor bewegingen in het gewricht, en mobilisatie spreekt voor zich. Deze manier van bewegen is een voor de patiënt zeer rustige en niet belastende methode die zeer nauw verwant is aan de manuele therapie.

Ons doel
Wij stellen als doel om u in een beperkt aantal behandelsessies weer pijnvrij en onbeperkt te laten bewegen. Dit met behulp van manuele behandeling, oefeningen en trainingen. Daarnaast willen wij de genezing ondersteunen met een stukje kennis over het onstaan en herstel van de bewegingsklachten.