screenshot screenshot screenshot

 Floralaan 4                         tel. 015- 3807831  2643 HC   Pijnacker            info@defysiotherapeutpz.nl

Het Vervolg

In de daaropvolgende behandelingen wordt er telkens gekeken naar het resultaat. Aan de hand daarvan vindt er een eventuele bijstelling van de therapeutische aanpak plaats. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn of vinden wij het nodig dat er een specialist verdere diagnose stelt. Dan overleggen wij die mogelijkheden met u en uw huisarts. Waarna deze voor de nodige verwijzing zorgt.

De frequentie en de lengte van de behandelserie is afhanklijk van de bewegingsklacht, de oorzaak en uw algehele conditie. Wij streven altijd naar een optimaal resultaat in een zo laag mogelijk aantal behandelingen. Een belangrijke factor hierin is ook uw eigen inzet. Want naast de behandelingen in de praktijk, zijn dagelijkse oefeningen van belang om het herstel te ondersteunen.

Na afsluiting van een behandelserie sturen wij, indien u hierin toestemt een verslag naar uw huisarts.