screenshot screenshot screenshot screenshot

 Floralaan 4                         tel. 015- 3807831  2643 HC   Pijnacker            info@defysiotherapeutpz.nl

Eerste Afspraak

Om een fysiotherapeut te raadplegen heeft u geen verwijzing meer nodig van een arts. De fysiotherapeut is rechtstreeks toegankelijk.

Directe aanmelding, screening
Heeft u geen verwijzing dan trekken we ongeveer tien minuten voor u uit om eerst te beoordelen of u met uw klacht bij ons aan het juiste adres bent, de zogenaamde screening. In een gesprek beoordelen we of er een indicatie is voor fysiotherapeutische behandeling. Na dit gesprek zijn er in overleg met u een aantal mogelijkheden:

- We denken dat een fysiotherapeutische behandeling zinvol is.
- We geven u adviezen en nemen u niet in behandeling.
- We adviseren u om contact op te nemen met de huisarts.
- We verwijzen u bij een specifiek probleem naar een daarin gespecialiseerde collega.

Kiezen we voor een behandeling dan gaan we over tot een fysiotherapeutisch onderzoek, zoals in de alinea "aanmelding na verwijzing". Dit is in de meeste gevallen direct aansluitend op de screening.

Aanmelding na verwijzing
Maakt u een afspraak met ons nadat u door een arts naar ons verwezen bent dan plannen we voor u een half uur. Eerst is er een gesprek waarin u de klacht aan het bewegingsapparaat kan worden toegelicht. We proberen ook de oorzaak van het bewegingsprobleem te achterhalen. Daarna zal er een bewegingsonderzoek plaatsvinden om alles nog beter in kaart te brengen. Hierbij kan ook een analyse plaatsvinden van bewegingen in het dagelijks leven, werk of sport. U krijgt uitleg over de gevonden problemen en eventuele relaties en een behandelvoorstel, welke na overleg met u wordt gestart. In de meeste gevallen wordt er in de eerste sessie wel een begin gemaakt, maar de eerste volledige behandeling zal pas tijdens de vervolgafspraak plaatsvinden. Vervolg afspraken duren gewoonlijk maximaal een half uur.